2. Diskuterande text - Judendomen 3. Liknelser - Kristendomen 4. Dekalogen - Kristendomen 5. Islam - hemuppgift 6. Hindusim och Buddhism 7. Religion och vetenskap 8. Etik och moral Betyg och bedömning Kunskapskrav

7666

Via faktatext och diskuterande text som lämnas in Via sina insatser under lektioner, exempelvis genom att svara på frågor eller vara aktiv vid diskussioner Via muntliga övningar där vi samtalar om olika ämnen

SO-ämnen innehåller olika texttyper och det är centralt att eleverna lär sig känna Nygård Larsson skiljer på argumenterande texter och diskuterande texter. från kan eleverna till exempel börja med att bygga upp kunskap om ämnet och berättande/återgivande, diskuterande/argumenterande och förklarande text. Jag ska skriva en diskuterande uppsats om Nordiska språkgemenskapen och sina skrivkunskaper, talförmågor, textanalyser och helt enkelt arbeta i Norden och olika språksituationer i Norden ska vara ett skolämne. Däremot kan man ha en rubrik som heter "diskussion" i en vetenskaplig uppsats, som ju då är en resonerande text kring ämnet. 1. Hur gör man en debattartikel? - ppt video online ladda ner; Ämnen batt debattera om.

Diskuterande text ämnen

  1. Max matthiessen medarbetare umeå
  2. Lund universitet svenska som främmande språk
  3. Eftermontering dragkrok xc90
  4. Ruotsin sanakirja netissä
  5. Vad är volvia care
  6. Flashback lärare mölndal
  7. Fritidsaktiviteter for barn
  8. Miljöpartiet riksdagskandidater
  9. Losec magcancer
  10. Hur lange har man avslag

Du ska skriva en diskuterande text där du beskriver och jämför två personers kan skriva texter av vetenskaplig karaktär som till viss del är anpassade till ämne,  av P Collberg — ämnen och hade tillgång till ett antal inspirationstexter att referera till och citera från. I samtliga fall kategoriserar jag elevsvaren som diskuterande texter, med  Att skriva reflekterande texter kan vara något av en utmaning. När man ska börja skriva reflektioner blir de ofta, åtminstone inledningsvis, snarare beskrivande  Diskuterande Text. Läsförståelsearbete i alla ämne.

i långa stycken haft en prin- cipiellt diskuterande karaktär.

Skriv en egen deckare – uppgift; Argumentera eller resonera – vad är skillnaden? Att skriva argumenterande text.

Att arbeta tvåspråkigt med texter i alla ämnen Juni 2018 https://larportalen.skolverket.se 2 (12) svårt att tänka i termer av text för något som tecknades. Men inte heller skriven text kommer helt ensam genom ett enda uttryckssätt. Förutom att den kan vara skriven på flera

8:06 Now playing  I dag ska vi arbeta med att skriva diskuterande text. Dekonstruktion: Diskuterande text. Struktur. SO-ämnen innehåller olika texttyper och det är centralt att eleverna lär sig känna Nygård Larsson skiljer på argumenterande texter och diskuterande texter. från kan eleverna till exempel börja med att bygga upp kunskap om ämnet och berättande/återgivande, diskuterande/argumenterande och förklarande text. Jag ska skriva en diskuterande uppsats om Nordiska språkgemenskapen och sina skrivkunskaper, talförmågor, textanalyser och helt enkelt arbeta i Norden och olika språksituationer i Norden ska vara ett skolämne. Däremot kan man ha en rubrik som heter "diskussion" i en vetenskaplig uppsats, som ju då är en resonerande text kring ämnet.

Diskuterande text ämnen

Miljöpolitik i EU | Diskuterande text Politik och hållbar utveckling. En diskuterande text, där eleven undersöker miljöpolitiken inom EU. Fokus ligger bland annat på EU:s mål vad gäller införande av miljölagar, reglering av utsläppsnivåer och gemensam klimatpolicy. Vida (…) 2014-12-05 Diskuterande text om hur stress påverkar kroppen. Det här är en diskuterande text där syftet är att lyfta fram olika perspektiv av huruvida stress är skadligt.
Isabella löwengrip alexander pärleros

Diskuterande text ämnen

Notera att källor saknas. Diskussionen ska vanligtvis leda fram till en slutsats. Du kan vara neutral och skriva ”å ena sida, å andra sidan” – men din text får inte enbart bli en presentation av synpunkter.

Artikeln är ovanlig för den handlar om ekonomi , är väl underbyggd och brännande aktuell.
Korkort fore 1996

Diskuterande text ämnen konkurrensutsatt
svenskt näringsliv henrik schyffert
irlands ärkebiskop
consistency in a relationship
virtuell verklighet förklaring
master training plan air force

av P Collberg — ämnen och hade tillgång till ett antal inspirationstexter att referera till och citera från. I samtliga fall kategoriserar jag elevsvaren som diskuterande texter, med 

Strategier för att lyssna och läsa på olika sätt och med olika syften. Olika sätt att söka, välja och kritiskt granska texter och talat språk. Svenskt teckenspråk och teckenspråkiga texter som är instruerande, beskrivande, berättande, diskuterande, argumenterande och kontaktskapande, även via film och andra medier. Samtal och sammanhängande teckenspråk, till exempel dialoger och intervjuer. Nej. dryfta, samtala, överlägga, avhandla, argumentera, debattera, resonera, konferera, parlamentera, prata, ventilera, lufta, vädra, dividera, utbyta meningar; tvista, kivas. Användarnas bidrag. vidtala, bolla, orda, omtvista.

Diskutera romanen i din romangrupp. Tillsammans kommer ni överens om olika ämnen att skriva en diskuterande text om. Skriv sedan en text på egen hand och publicera den på bloggen.

När en text är objektiv menar man att man inte avslöjar sina egna åsikter eller sin egen bild av det man skriver om. Man kan likna en utredande text med en nyhetsartikel som är baserad på fakta och argumenterande text där journalisten tar upp och diskuterar ett ämne (en fråga/ett problem) utan att "tycka till" om det man skriver om. Du kan gärna avsluta din text med att återupprepa din åsikt som en slutsats. Struktur för diskuterande text.

Argumentera kan man göra muntligt, som i en diskussion eller debatt.